Všeobecné podmienky používania

Vitaj na "najzaujímavejšej" podstránke tohto webu, pred používaním tohto webu si povinný(á) prečítať si nasledujúce pravidlá. Čiže ak práve hľadáš zaujímavé čítanie, pusti sa do toho. Používaním tohto webu suhlasíš s nižšie uvedenými pravidlami. Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o ochrane osobných údajov, tak sa pozri na podstránku Zásady ochrany osobných údajov.

Obsah

Definície

Zmena pravidiel

Všeobecné

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

Autorské práva

Definície

"Ty" - označuje používateľa tohto webu (teba).
"My, náš, naše, portál" - označuje web www.informatikakukave.sk .
"Článok" - je akýkoľvek článok, ktorý si Ty pridal(a) na našom webe.

Zmena pravidiel

Portál Informatika ku káve ma plné právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá bez oboznámenia jej používateľom.

Všeobecné

Pravidlá uvedené na tejto podstránke sú právne záväznou dohodou medzi Nami a Tebou, preto si povinný(á) oboznámiť sa so všetkými podmienkami používania tohto portálu a si rovnako povinný(á) na tomto portáli dodržiavať všetky platné zákony v Slovenskej republike.

Ak s pravidlami na tejto podstánke nesuhlasíš, nesmieš tento web používať, stále však o ňom môžeš povedať svojim známým, ktorých zaujíma informatika.

Ak ešte nie si plnoletý(á) (< 18 rokov) čestne prehlasuješ, že máš súhlas o používaní tohto portálu od tvojich rodičov alebo zákonného zástupcu.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

Portál Informatika ku káve nezaručuje presnosť, pravdivosť, súlad s našimi pravidlami a ani legálnosť článkov, ktoré sa na tomto portáli nachádzajú. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky články na tomto portáli ako ani za žiadne iné tvoje úkony voči portálu ako aj ostatným používateľom.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek inú škodu, ktorá bola spôsobená tebe alebo iným používateľom.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť tohto portálu ani služieb spojených s ním. Máme právo kedykoľvek ukončiť prevádzku tohto portálu bez udania dôvodu a upozornenia používateľov.

Autorské práva

Si povinný(á) rešpektovať autorské práva, duševné vlastníctva a iné pravidlá ohľadom autorského zákona, preto sa zaväzuješ, že nebudeš uverejnovať žiaden obsah chranený autorským zákonom.

Dátum poslednej úpravy: 17.07.2021